Kohtuasi T-143/12: Üldkohtu 14. juuli 2016. aasta otsus – Saksamaa versus komisjon (Riigiabi — Postisektor — Deutsche Post’i töötajate ühe osa kõrgemate palga- ja sotsiaalkulude rahastamine toetuste ja reguleeritud kirjateenustest saadud tulu abil — Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobimatuks — Eelise mõiste — Kohtuotsus Combus — Valikulise majandusliku eelise tõendamine — Puudumine)