Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/197, 13. veebruar 2020, milles käsitletakse võlupunase AC lubamist kasside ja koerte söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst)