Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/27 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE.)