Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/27 af 19. december 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 om tekniske krav og administrative procedurer i forbindelse med personale inden for civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 (EØS-relevant tekst.)