C-365/20. sz. ügy: A Landgericht Düsseldorf (Németország) által 2020. augusztus 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eurowings GmbH kontra GDVI Verbraucherhilfe GmbH