Euroopa ühenduste kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused