Kirjalik küsimus E-5208/10 Konstantinos Poupakis (PPE) komisjonile. Äriühingute pankrotid Euroopa ühtsel turul