Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6543 – Ahold/Flevo) Tekst mający znaczenie dla EOG