Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/484 af 16. marts 2021 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Burrata di Andria« (BGB))