Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2178 z dne 14. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta, da se v Prilogo I vključi Zveza Komori