Regulamentul delegat (UE) 2019/2178 al Comisiei din 14 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1076 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a include Uniunea Comorelor în anexa I