Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2178 2019 m. spalio 14 d. kuriuo dėl Komorų Sąjungos įtraukimo į I priedą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1076