Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2178, annettu 14 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1076 muuttamisesta Komorien liiton sisällyttämiseksi liitteeseen I