Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που αφορά οργάνωση σειράς ερευνών για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά την περίοδο 1988 έως 1997