Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1194 tal-5 ta' Lulju 2019 dwar l-identifikazzjoni tas-sustanza 4-tert-butilfenol (PTBP) bħala sustanza ta' tħassib serju ħafna skont l-Artikolu 57(f) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2019) 4987) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)