A Bizottság (EU) 2019/1194 végrehajtási határozata (2019. július 5.) a 4-terc-butil-fenolnak (PTBP) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 57. cikke f) pontja szerinti, különös aggodalomra okot adó anyagként történő azonosításáról (az értesítés a C(2019) 4987. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg.)