Věc C-405/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van Cassatie (Belgie) dne 24. května 2019 — Vos Aannemingen BVBA v. Belgische Staat