Kohtuasi T-333/19: Üldkohtu 28. mai 2020. aasta otsus – Ntolas versus EUIPO – General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES taotlus – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk GNC – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)