Teatise (isikutele, kelle suhtes kohaldatakse meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/235/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega 2011/667/ÜVJP, ja nõukogu määruses (EL) nr 359/2011, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1000/2011 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis) parandus ( ELT C 299, 11.10.2011 )