Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec: M.10045 — Eurazeo/IK Investment Partners/Questel) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 408/07