Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10045 — Eurazeo/IK Investment Partners/Questel) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 408/07