Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon#KOLMAS OSA - LIIDU SISEPOLIITIKA JA -MEETMED#VIII JAOTIS - MAJANDUS- JA RAHAPOLIITIKA#1. peatükk - Majanduspoliitika#Artikkel 120#(endine EÜ asutamislepingu artikkel 98)