Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 116/2012, annettu 9 päivänä helmikuuta 2012 , uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 872/2004 muuttamisesta