Komisjoni määrus (EL) nr 1207/2010, 16. detsember 2010 , millega kehtestatakse kodulinnuliha eksporditoetused