Kirjalik küsimus E-8626/10 Cristiana Muscardini (PPE) komisjonile. Talumatuse ja allergia kasv Euroopas