Määruse (EÜ) nr 612/2009 VIII lisas ettenähtud nõuete kohaselt liikmesriikide poolt heakskiidetud rahvusvaheliste kontrolli- ja järelevalveasutuste (edaspidi „järelevalveasutused” ) loetelu (Käesoleva loeteluga asendatakse loetelu, mis on avaldatud ELT C 312, 25.10.2011, lk 5 )