Kirjalik küsimus E-0329/07 Esitaja(d): Koenraad Dillen (ITS) komisjonile. Komisjoni volinike parteipoliitiline tegevus