Nõukogu otsus 2013/233/ÜVJP, 22. mai 2013 , mis käsitleb Euroopa Liidu integreeritud piirihalduse abimissiooni Liibüas (EUBAM Libya)