Kirjalik küsimus E-6707/10 Andreas Mölzer (NI) komisjonile. Finantskriisi ajal antud toetuste tagasimaksmine