Kirjalik küsimus E-2909/10, mille on esitanud Mara Bizzotto (EFD) komisjonile. Euroopa Regionaalarengu Fondi kasutamine Rumeenias vastavalt määruse (EÜ) nr 1080/2006 artikli 7 lõikele 2