Võlgade sissenõudmine on ELi piiriüleste juhtumite korral nüüd lihtsam