Kohtuasi T-26/06: Üldkohtu 13. septembri 2010 . aasta otsus — Trioplast Wittenheim versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Tööstuslike kilekottide turg — Otsus, milles tuvastatakse EÜ artikli 81 rikkumine — Rikkumise kestus — Trahvid — Rikkumise raskus — Kergendavad asjaolud — Koostöö haldusmenetluses — Proportsionaalsus)