KOMISJONI ARUANNE Riigiabi tulemustabel ELi liikmesriikide antud riigiabi käsitlev aruanne – 2010. aasta sügisel ajakohastatud andmed –