Писмен въпрос E-8598/10 Nick Griffin (NI) до Комисията. Разходи на Комисията за електроенергия/въглеродния отпечатък на Комисията