Kirjalik küsimus E-5397/10 Michał Tomasz Kamiński (ECR) komisjonile. Olukord Gruusia okupeeritud aladel