Kirjalik küsimus E-010660/11 Cristiana Muscardini (PPE) ja Sergio Berlato (PPE) komisjonile. Ühise põllumajanduspoliitika reform Lombardias