Kohtuasi T-308/07: Üldkohtu 14. septembri 2011 . aasta otsus — Tegebauer versus parlament (Õigus esitada petitsioon — Parlamendile esitatud petitsioon — Klassifitseerimisotsus — Tühistamishagi — Toiming, mille peale saab esitada hagi — Vastuvõetavus — Põhjendamiskohustus)