Kirjalik küsimus E-009496/11 Silvia-Adriana Ţicău (S&D), Daciana Octavia Sârbu (S&D) ja Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) komisjonile. Määruse (EÜ) nr 1234/2007 laiendamine koolieelsete asutuste lastele