Kirjalik küsimus E-010675/10 Giovanni La Via (PPE) komisjonile. ELi 2010. aasta eelarve rubriigi 2 Loodusvarade kaitse ja majandamine rakendamise etapp: eelarvepunkt 05 03 02 51