Kirjalik küsimus E-9287/10 Robert Goebbels (S&D) komisjonile. Võrguettevõtjatele Prantsusmaal kehtestatud kindlasummaline maks