Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 187/2012, 7. märts 2012 , millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [ „Tolminc” (KPN)]