Kirjalik küsimus E-0015/10, mille on esitanud Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) komisjonile. Ergenekoni protsess – II osa