Kirjalik küsimus E-006535/11 Oreste Rossi (EFD) komisjonile. Tuhandete Hiinas pliimürgistuse saanud laste arstiabist ilmajätmine