СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА Засилено наблюдение — Гърция, февруари 2019 г.