Kirjalik küsimus E-3640/10 Mario Mauro (PPE) komisjonile. Pagulased ja varjupaigataotlejad Türgis