Kohtuasi C-23/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 17. jaanuaril 2011 — Fleischkontor Moksel GmbH versus Hauptzollamt Hamburg-Jonas