Kirjalik küsimus E-0341/10, mille on esitanud Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komisjonile. Riiklik reklaam Kreeka trükimeedias