Kirjalik küsimus E-0876/10, mille on esitanud Ria Oomen-Ruijten (PPE) komisjonile. Sissetuleku maksustamise vähendamine