Aruanne Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2011 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega