Kohtuasi T-65/20: 4. veebruaril 2020 esitatud hagi – Kneissl Holding versus EUIPO – LS 9 (KNEISSL)